PIRAGUEN IGOERA

  • Doako partaidetza.    
  • 100 pertsonetzako
    • 45 bikote        
    • 10 indibidual  
  • Umeak nagusi batekin joan behar dira        
  • Itsas museotik San Antonera           
  • 16:00 itsas museoan (Bilbobentura)

Izen-ematea:

Piragua bikoitza

Banakako piragua

Araudia